twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena skuteczności żywieniowych metod profilaktyki kokcydiozy kurcząt rzeźnych. The evaluation of efficacy of nutritional methods of prophylaxis of broiler chickens coccidiosis

Anna Arczewska-Włosek, Sylwester Świątkiewicz

Dział Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, Instytut Zootechniki PIB w Krakowie

Słowa kluczowe: kurczęta brojlery, kokcydioza, składniki pokarmowe, dodatki paszowe

Keywords: broiler chickens, coccidiosis, nutrients, feed additives

Spis literatury

Allen P.C. (2003). Dietary supplementation with Echinacea and development of immunity to challenge infection with coccidia. Parasitology Research, 91, 74-78.

Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S. (2014). Nutrition as modulatory factor of the efficacy of live anticoccidial vaccines in broiler chickens. Worlds’ Poultry Science Journal, 70, 1, 81-92.

Dalloul R.A., Lillehoj H.S., Shellem T.A., Doerr J.A. (2003a). Enhanced mucosal immunity against Eimeria acervulina in broilers fed a Lactobacillus-based probiotic. Poultry Science, 82, 62-66.

Dalloul R.A., Lillehoj H.S., Shellem T.A., Doerr J.A. (2003b). Intestinal immunomodulation by vitamin A deficiency and lactobacillus-based probiotic in Eimeria acervulina – infected broiler chickens. Avian Diseases, 47, 1313-1320.

Dalloul R.A., Lillehoj H.S. (2006). Poultry coccidiosis: recent advancement in control measures and vaccine development. Expert Review of Vaccines. 5, 143-163, 2006.

Elmusharaf M.A., Bautista V., Nollet L., Beynen A.C. (2006). Effect of a mannanoligosaccharide preparation on Eimeria tenella infection in broiler chickens. International Journal of Poultry Science, 5, 583-588.

Gianneas I., Florou-Paneri P., Papazahariadou M., Christaki E., Botsoglou N.A., Spais A.B. (2003). Effect of dietary supplementation with oregano essential oil on performance of broilers after experimental infection with Eimeria tenella. Archives of Animal Nutrition, 57, 99-106.

Lee S., Lillehoj H.S., Park D.W., Hong Y.H., Lin J.J. (2007). Effects of Pediococcus- and Saccharomyces-based probiotic (MitoMax) on coccidiosis in broiler chickens. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, 30, 261-268.

Szeleszczuk P., Doner S., Nerc J. (2016). Wstępna próba oceny strat finansowych spowodowanych kokcydiozą w produkcji kurcząt brojlerów. Materiały konferencyjne I Narodowej Konferencji technicznej- Eimeriana avia „Kokcydioza drobiu- aktualne wyzwania AD 2016”, 89-98.

Yim D., Kang S.S., Kim D.W., Kim S.H., Lillehoj H.S., Min W. (2011). Protective effects of Aloe vera-based diets in Eimeria maxima -infected broiler chickens. Experimental Parasitology, 127: 322-325.