twitter

image1 image1 image1 image1

Wpływ urządzeń rozdrabniających surowce paszowe na jakość produktu. Effect of a grinding feed material to product quality

Kazimierz Zawiślak, Paweł Sobczak

Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Słowa kluczowe: rozdrabniacze, technologie rozdrabniania

Key words: grinding, grinding technology

Literatura

Cacak-Pietrzak G., Ceglińska A., Gondek E., Jakubczyk E. 2009. Wpływ struktury ziarna pszenicy na proces rozdrabniania. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 2, 53 – 56.

Grochowicz J., Zawiślak K. 2012. Energooszczędne przetwarzanie ziarna kukurydzy. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego 2/4, (2), 15-18.

Kwiatkowski S.P., Zawiślak K., Sobczak P. 2012. Ocena procesu rozdrabniania jęczmienia rozdrabniaczami bijakowymi. Technica Agraria 11(3-4) 2012 65- 72.

Zawiślak K. 2006. Przetwarzanie ziarna kukurydzy na cele paszowe, WAR Lublin ISSN 0860-4355