twitter

image1 image1 image1 image1

Jakość i bezpieczeństwo pasz leczniczych stosowanych u zwierząt gospodarskich. Quality and safety of medicated feed used in food – producing animals

Monika Przeniosło-Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Słowa kluczowe: pasze lecznicze, antybiotyki, antybiotykooporność, zanieczyszczenia krzyżowe, pasze niedocelowe

Keywords: medicated feed, antibiotics, antimicrobial resistance, cross-contamination, non-target feed

Piśmiennictwo:

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the manufacture, placing on the market and use of medicated feed and repealing Council Directive 90/167/EEC

Przeniosło-Siwczyńska M., Kwiatek K.: Pasze lecznicze w medycynie weterynaryjnej – wybrane aspekty bezpieczeństwa i stosowania. Życie Weterynaryjne 2016, 91(11), 854-857

Zawiadomienie Komisji – Wytyczne dotyczące rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w medycynie weterynaryjnej (DzU UE C 299/7 z 11.09.2015).