twitter

image1 image1 image1 image1

 

Wartość paszowa owsa. Fodder value of feed oats

Alicja Sułek, Jerzy Grabiński

Zakład Uprawy Roślin Zbożowych

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach

Słowa kluczowe: formy owsa, wartość pokarmowa, uprawa

Key words: forms of oats, nutritional value, cultivation

Literatura

Leszczyńska D., Noworolnik K.: Wpływ nawożenia azotem i gęstości  siewu na plonowanie, komponenty plonu oraz zawartość białka i plon białka owsa nagoziarnistego. Fragmenta Agronomica, 2008, 1(97): 220-227.

Normy Żywienia Drobiu, Praca zbiorowa. Wyd. PAN Jabłonna, 1993, Omnitech Press Warszawa.

Noworolnik K.: Plonowanie  i jakość ziarna owsa w zależności od wilgotności podłoża i dawki azotu. ŻYWNOŚĆ Nauka, Technologia, Jakość, 2010, 3(70): 190-196.

Noworolnik K.: Wpływ dawki i sposobu  nawożenia azotem na plonowanie i zawartość białka w ziarnie owsa. Pam. Puł. 2010, 152: 183-189.

Piech M., Maciorowski R., Petkov K.: Plon ziarna i składników pokarmowych owsa nieoplewionego i oplewionego uprawianego przy dwóch poziomach nawożenia azotem. Biul. IHAR, 2003, 229: 103-113.

Sułek A., Noworolnik K.: Uprawa owsa na cele paszowe i spożywcze. Instr. upowsz.  IUNG-PIB ,   2010, nr 192, ss. 19.27.

Walens M.: Wpływ nawożenia azotowego i gęstości siewu na wysokość i jakość plonu ziarna  odmian owsa oplewionego i nagoziarnistego. Biul. IHAR, 2003, 229: 115-124.