twitter

image1 image1 image1 image1

Alkaloidy pirolizydynowe w paszach –  oznaczanie z wykorzystaniem techniki GC-MS. Pyrrolizidine alkaloids in feeds – determination with GC-MS technique

Ewelina Kowalczyk, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Słowa kluczowe: alkaloidy pirolizydynowe, pasze, GC-MS

Keywords: Pyrrolizidine alkaloids, feeds, GC-MS

Piśmiennictwo

EFSA: Scientific Opinion on Pyrrolizidine alkaloids in food and feed. EFSA J. 2011, 9, 1-134.

Roeder E.: Medicinal plants in Europe containing pyrrolizidine alkaloids. Pharmazie. 1995, 50, 83-98.

Kowalczyk E., Patyra E., Kwiatek K., Alkaloidy pirolizydynowe zagrożeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt. Med. Weter. 2015, 71, 602-607.

Edgar J.A., Colegate S.M., Boppré M., Molyneux R.J.: Pyrrolizidine alkaloids in food: a spectrum of potential health consequences. Food Addit. Contam. 2011, 28, 308-324,

Prakash A. S., Pereira T. N., Reilly P. E. B., Seawright A. A.: Pyrrolizidine alkaloids in human diet. Mutat. Res. 1999, 443, 53-67.