twitter

image1 image1 image1 image1

Badania biegłości w zakresie jakości mikrobiologicznej pasz – ocena kompetencji laboratoriów badawczych. Proficiency tests of microbiological quality of feed - assessment of laboratory competence

Kozieł Nina, Goldsztejn Magdalena, Kukier Elżbieta, Grenda Tomasz, Magdalena Grabczak, Kwiatek Krzysztof

Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Słowa kluczowe: badania biegłości, pasza, jakość mikrobiologiczna          

Keywords: proficiency tests, feed, microbiological quality

Piśmiennictwo

PN-EN ISO/IEC 17043:2011. Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badań biegłości.

Kukier E., Goldsztejn M., Bocian Ł., Kwiatek K. Sprawozdanie nr PIWet-PT2012/ZHS/05 z badań biegłości w zakresie badań mikrobiologicznych pasz. PIWet-PIB Puławy, 2012, 1-36.

Kukier E., Goldsztejn M., Bocian Ł., Kwiatek K. Sprawozdanie nr PIWet-PT2013/ZHS/02 z badań biegłości w zakresie badań mikrobiologicznych pasz. PIWet-PIB Puławy, 2013, 1-41.

Kukier E., Goldsztejn M., Bocian Ł., Kwiatek K. Sprawozdanie nr PIWet-PT2014/ZHS/03 z badań biegłości w zakresie badań mikrobiologicznych pasz. 2014, 1-43.

Kukier E., Goldsztejn M., Bocian Ł., Kwiatek K. Sprawozdanie nr PIWet-PT2015/ZHS/05 z badań biegłości w zakresie badań mikrobiologicznych pasz, PIWet-PIB, Puławy, 2015, 1-44.

Kukier E., Goldsztejn M., Bocian Ł., Kwiatek K. Sprawozdanie nr PIWet-PT2016/ZHS/06 z badań biegłości w zakresie badań mikrobiologicznych pasz, PIWet-PIB, Puławy, 2016, 1-42.