twitter

image1 image1 image1 image1

Zawartość aminokwasów w białku ziarna pszenżyta. Amino acid content in the protein grains of triticale

Bogusława Jaśkiewicz

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

Słowa kluczowe: białko, aminokwasy, odmiany, pszenżyto ozime i jare

Key words:   protein, amino acid, varieties, spring and winter triticale

 

Literatura

 

Analizy Rynkowe. 2013. Rynek zbóż. Stan i perspektywy.

Borzozowska I. 2006. Wpływ herbicydów i sposobu nawożenia azotem na zawartość    makroelementów w ziarnie pszenżyta ozimego. Pa. Puł. 142, 9-17.

Dennett A. L., Trethowan R. M. 2013. The influence of dual-purpose production on  triticale grain quality. Cereal Research Communications. 41(3), 448-457.

Jaśkiewicz B. 2014. Integrowana uprawa pszenżyta ozimego. Instrukcja upowszechnieniowa. IUNG-PIB, Puławy. 199, s. 1-28.

Gugołek A., Wyczling T., Janiszewski P., Sobiech P., Wyczling P., Konstantynowicz M. 2012. The effect of dietary methionine levels on the performance parametres of arctic foxes (Volpes Lagopus). Ann. Anim. Sci. Vol. 12., No. 3, 393-401.

McGoverin C.M., Snyders F., Muller N., Botes W., Fox G.,  Manley M. 2011. A review of triticale uses and the effect of growth environment on grain quality. J.Sci Food Agric. 91, 1155-1165.

Stankiewicz Cz. 2005. Skład aminokwasowy i wartość biologiczna białka pszenżyta jarego w zależności od gęstości siewu i stosowanych herbicydów. Acta. Sci. Pol. Agricultura. 4(1), 127-139.