twitter

image1 image1 image1 image1

Use of antimicrobial drugs in veterinary as a component of risk analysis for humans. Stosowanie  leków  przeciwbakteryjnych  w  weterynarii  jako składnika analizy  ryzyka  dla  ludzi

I.Ya. Kotsiumbas, V.P. Muzyka, O.M. Brezvyn

State Research and Development Control Institute of Veterinary Drugs and Food Supplements, Lviv

Summary. Unreasonable and irrational use of antimicrobial drugs in animal farming leads to reduction of antibiotics therapy efficacy due to the loss of microorganisms’ sensitivity to chemical therapeutic agents. The article provides data on “risk analysis” and factors that in future can affect the health of people who consume food of animal origin. Risk analysis is the general term that generalizes the problem of antibiotics resistance danger for human health. Risk analysis methodology is developed by the Group on Antibiotics Resistance of the Office International des Epizooties (OIE) [3]. Earlier similar principles of risk analysis were developed by the National Academy of Sciences and National Research Council (NAS/NRC) of the USA [4]. This article focuses on the first stage of risk analysis, i.e. risk evaluation.

Keywords: antibiotics resistance, antimicrobial drugs, risk analysis

Streszczenie. Nierozsądne i nieracjonalne wykorzystanie leków przeciwbakteryjnych w hodowli zwierząt prowadzi do zmniejszenia skuteczności terapii antybiotykami z powodu utraty wrażliwości drobnoustrojów na chemiczne środki terapeutyczne. W artykule przedstawiono dane na temat „analizy ryzyka” oraz czynników, które w przyszłości mogą wpływać na zdrowie ludzi, spożywających żywność pochodzenia zwierzęcego i drobiowego. Analiza ryzyka to termin, który uogólnia problem oporności na antybiotyki pod względem niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzkiego. Metodologia analizy ryzyka opracowana została przez Group on Antibiotics Resistance of the Office International des Epizooties (OIE) /Grupę ds. Oporności Antybiotykowej Urzędu Międzynarodowego ds. Epizootii (OIE) [3]. Wcześniejsze podobne zasady analizy ryzyka zostały opracowane przez National Academy of Sciences and National Research Council (NAS/NRC) of the USA/Narodową Akademię Nauk i Narodową Radę Badań Naukowych (NAS / NRC) USA [4]. W tym artykule skupiono się na pierwszym etapie analizy ryzyka, tj. „ocenie ryzyka”.

Słowa kluczowe: antybiotykooporność, leki przeciwbakteryjne, analiza ryzyka

Bibliography

 1. Ковалец Магдалена. Антибіотики – бомба уповільненої дії // Лабораторна діагностика. – 2002. - № 3. – С. 29-31, Tollefson L., Altekruse S.F., Potter M. E. Therapeutic antibiotics in animal feeds and antibiotic resistance // Rev. Sci. Tech. – 1997. – Vol. 16. – P. 709-715.
 2. 2. Закон України „Про ветеринарну медицину” 1992 iз змінами
 3. Vose, et al. Antimicrobial resistance: risk analysis methodology for the potential impact on public health of antimicrobial resistant bacteria of animal origin. In: Review of Science and Technology. Vol. 20(3), 811-827. Office of International Epizootics. Paris, 2001.
 4. Committee on the Institutional Means for Assessment of Risks to Public Health, Commission on Life Sciences, and National Research Council. 1983. Risk Assessment in the Federal Government: Managing the Process. National Academy Press, Washington, D.C.
 5. National Academy of Sciences Committee on Drug Use in Food Animals // The use of drugs in food of animals: Benefits and risks. National Academy Press, Washington D.C.
 6. Сидоренко С.В. Происхождение, эволюция и клиническое значение антибиотикорезистентности // Антибиотики и химиотерапия. — 1999. — Т 44. — № 12. — С. 19– 22.
 7. United States Department of Agriculture, Economic Research Service, Food Consumption Data.
 8. United States Department of Agriculture (USDA), Food Safety and Inspection Service (FSIS), Progress Report on Salmonella Testing of Raw Meat and Poultry Products, 1998–2001.
 9. Tran J.H., Jacoby G.A. Mechanism of plasmid-mediated quinolone resistance // Proc. Nat. Acad. Sci., 2002. — Vol. 99. — Р. 5638–5642.
 10. Brunder W., Karch H. Genome plasticity in Enterobacteriaceae // Int. J. Med. Microbiol. — 2000. — Vol. 290. — P. 153–165.
 11. Madsen L., Aarestrup F.M., Olsen J.E. Characterisation of streptomycin resistance determinants in Danish isolates of Salmonella typhimurium // Veter.Microbiol. — 2000. — Vol.75, № 1. — P. 73–82.
 12. Willson P.J. Haemophilus, Actinobacillus, Pasteurella: Meehanisms of resistance and antibiotic therapy // Canad. J. veter. Res. — 1990. — Т. 54. — Р. 73–77.
 13. Guidance for Industry Evaluating the Safety of Antimicrobial New Animal Drugs with Regard to Their Microbiological Effects on Bacteria of Human Health Concern. DRAFT GUIDANCE. - U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration Center for Veterinary Medicine September 6, 2002.