twitter

image1 image1 image1 image1

Investigation of microelements contents in aerial parts ot Agrimonia eupatoria L*, collected in Lviv region (Ukraine)

s. 55 - 60

Roman Lysiuk1, Yeva Zaritska2, Roman Darmohray1

1Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine,

*Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2The State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives, Lviv, Ukraine

Abstract. The genus Agrimonia L. of the family Rosaceae Juss. is known to include valuable medicinal plants. Agrimony is well known for its beneficial effects in various diseases such as liver complaints, gallbladder stones; diarrhea, edemas and kidney ailments. The contents of microelements in aerial parts of Agrimonia eupatoria, an official herbal drug, collected from wild samples in the suburbs of Lviv city, Western Ukraine, have been determined by atomic absorption spectroscopy after mineralisation in the microwave Milestone Start D. The found quantities of trace elements in the analysed samples were as follows: manganese - 46.9 ug/g, copper - 7.9 mg/g, selenium - 0.16 mg/g, lead - 0.15 mg/g, cadmium - 0.05 mg/g. The received research outcomes were compared with results of other known scientific investigations of the medicinal plant material. The determined amounts of lead and cadmium in the investigated samples of the herbal drug complied with the World Health Organization (WHO) requirements. The special attention is paid to pharmacological effects, related to its renal impact, contents of selenium and phenolic compounds that allow considering the herbal drug as a promising nephroprotective agent.

Key words: AAC/EA (atomic absorption spectroscopy with electrothermal atomization), Agrimonia eupatoria, microelements, renoprotective, selenium

 

Badanie zawartości mikroelementów w nadziemnych częściach Agrimonia eupatoria L, zebranych w obwodzie lwowskim (Ukraina)

Roman Lysiuk1, Yeva Zaritska2, Roman Darmohray1

1Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Danyly Halytskiego,   Lwów, Ukraina,

2Państwowy Naukowo-Badawczy Instytut Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych, Lwów, Ukraina

Streszczenie. Rzepik pospolity Agrimonia eupatoria L. z rodziny Rosaceae Juss. należy do cennych roślin leczniczych. Jest dobrze znany ze swoich korzystnych działań w różnych chorobach, takich jak: dolegliwości wątroby, kamienie pęcherzyka żółciowego, biegunka, obrzęki i dolegliwości nerek. Próbki do badań z tego oficjalnego leku ziołowego pozyskano ze stanu naturalnego w okolicach Lwowa (Zachodnia Ukraina). Zawartość mikroelementów w częściach nadziemnych A. eupatoria zbadano metodą atomowej spektroskopii absorpcyjnej, po mineralizacji mikrofalowej w Milestone Start D. W analizowanych próbkach znaleziono śladowe ilości pierwiastków, takich jak: mangan - 46,9 mg/g, miedź - 7,9 mg/g, selen - 0,16 mg/g, ołów - 0,15 mg/g, kadm - 0,05 mg/g. Uzyskane wyniki badań porównano z innymi znanymi z literatury badaniami na materiale roślinnym z tego gatunku. Stwierdzone w badanych próbkach ilości ołowiu i kadmu są zgodne z wymogami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Szczególną uwagę zwrócono na efekty farmakologiczne Agrimonia eupatoria L, związane z jej  wpływem na nerki, zawartością selenu i związków fenolowych, które pozwalają uznać tę roślinę za obiecujący środek chroniący nerki.

Słowa kluczowe: AAC/EA (spektroskopia absorpcji atomowej z atomizacją elektrotermiczną), Agrimonia eupatoria, mikroelementy, nefroprotekcja, selen

References

1.            Antal; D.S., Candu, CM, Dehelean, C.A., Anke, M. (2010). How much selenium do medicinal plants contain? Results of a research on wild-growing species from Western Romania. Analele Unwersitafii din Oradea - Fascicula Biologie, 17(1), 23-28.

2.            Barnes, J., Anderson, L.A., Phillipson, J.D. (2007). Herbal Medicines. 3rd ed. London: Pharmaceutical Press.

3.            Bukovsky, M., Blanarik, P. (1994). Immunomodulative effects of ethanolic aqueous extracts of Herba Agrimoniae, Flos Chamomillae and Flos Calendulas cum calyce. Farmaceutiky Obzor, 63,149-156.

4.            Ceballos-Picot, I., Witko-Sarsat, V., Merad-Boudia, M., Nguyen, A.T., Thevenin, M., Jaudon, M.C., Zingraff, J., Verger, G, Jungers, P., Descamps-Latscha, B. (1996). Glutathione antioxidant system as a marker of oxidative stress in chronic renal failure. Free Radical Biology and Medicine, 21(6), 845-853. DOT: 10.1016/0891-5849(96)00233-X

5.            Chan, K. (2003). Some aspects of toxic contaminants in herbal medicines. Chemosphere, 52, 1361-1371. DOI: 10.1016/50045-6535(03)00471-5

6.            Ebadi, M.S. (2007). Pharmacodynamic basis of herbal medicine. 2nd ed. Grand Forks, North Dakota: CRC Press Taylor & Francis Group.

7.            European Pharmacopoeia 8.0. (2013). Strasbourg: Council of Europe, European Directorate for the Quality of Medicines.

8.            Gałuszka, A., Krzciuk, K., Migaszewski, Z.M. (2015). a new two-step screening method for prospecting of trace element accumulating plants. International Journal of Environmental Science and Technology, 12, 3071-3078. DOI: 10.1007/S13762-014-0719-4Giachetti, D., Taddei, E., Taddei, I. (1986). Ricerche sull’attivita diuretica ed uricosurica di Agrimonia eupatoria. Bollettino delia Societa italiana di biologia sperimentale, 62, 705-711. [In Italian]

9.            Granica, S., Kluge, H., Horn, G., Matkowski, A., Kiss, A.K. (2015). The phytochemical investigation of Agrimonia eupatoria L. and Agrimonia procera Wallr. as valid sources of Agrimoniae herba - The pharmacopoeial plant material. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 114, 272-279. DOI: 10.1016/j.jpba.2015.05.027

10.          Gray, A.M., Flatt, P.R. (1998). Actions of the traditional antidiabetic plant, Agrimonia eupatoria (agrimony): effects on hyperglycaemia, cellular glucose metabolism and insulin secretion. British Journal of Nutrition, 80(1), 109-114. DOI: 10.1017/S0007114598001834

11.          Gruenwald, J., Brendler, Th., Jaenicke, Ch. (2000). PDRfor Herbal Medicines. Montvale, New Jork: Medical Economics Company.

12.          Ivanova, D., Tasinov, O., Vankova, D., Kiselova-Kaneva, Y. (2011). Antioxidative potential of Agrimonia eupatoria L. Science and Technologies. Medicine, 1(1), 20-24.

13.          Kosalec, L, Cvek, J., Tbmić, S. (2009). Contaminants of Medicinal Herbs and Herbal Products. Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, 60,485-501. DOI: 10.2478/10004-1254-60-2009-2005

14.          Kuo, K., Tarng, D. (2010). Oxidative stress in chronic kidney disease. Adaptive Medicine, 2(2), 87-94. DOI: 10.4247/AM.2010.ABA010

15.          Kurkina, A.V., Avdeeva, E.V., Kurkin, V.A. (2013). The Actual Aspects of Standardization of Some Pharmacopoeial Plants Containing Flavonoids. 10th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds, November 13-21, Tashkent-Bukhara. Abstracts.

16.          Lee, K.Y., Hwang, L., Jeong, EJ., Kim, S.H., Kim, Y.C., Sung, S.H. (2010). Effect of neuroprotective flavonoids of Agrimonia eupatoria on glutamate-induced oxidative injury to HT22 hippocampal cells. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 74(8), 1704-1706. DOI: 10.1271/bbb.l00200

17.          Mamatkhanova, M.A., Khalilov, R.M., Syrov, V.N., Mamatkhanov, A.U., Kotenko, L.D., Satimov, G.B., Madrakhimov, Sh.N. (2009). Technology for Cinaroside Production from the Aerial Part of Ferula -   varia and Evaluation of its Hypoazotemic Activity. Pharmaceutical Chemistry Journal, 43(3), 160-162. DOI: 10.1007/sl 1094-009-0262-7

18.          Petkov, V. (1986). Bulgarian traditional medicine: a source of ideas for phytopharmacological investigations. Journal of Ethnopharmacology, 15,121-132. DOI: 10.1016/0378-8741(86)90149-2

19.          Quality Control Methods for Medicinal Plant Materials. (1998). Geneva: WHO Press.