twitter

image1 image1 image1 image1

Antybiotyki w piórach kurzych jako potencjalne źródło zanieczyszczenia pasz.

Antibiotics in chicken feathers as a potential source of feed contamination

Anna Gajda , Ewelina Nowacka-Kozak , Małgorzata Gbylik - Sikorska, Marta Piątkowska, Andrzej Posyniak

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

s. 76

Słowa kluczowe: antybiotyki, pióra, zanieczyszczenie, pasze

Keywords: antibiotics, feathers, contamination, feed

W ciągu minionych lat przemysł drobiarski uległ znacznemu rozwojowi. Zaobserwowano wzrost produkcji drobiu, co wiąże się również ze wzrostem ilości wywarzanych produktów ubocznych. Jednym z głównych odpadów jest pierze. Pióra zbudowane są z keratyny, która jest białkiem odpornym na działanie czynników fizycznych i chemicznych. Pióra przetwarzane są na mączkę z pierza, która jako źródło białka stosowana jest jako dodatek do pasz. Pióra jako składnik pasz mogą być źródłem przedostawania się antybiotyków do łańcucha żywnościowego. W badaniach przeprowadzonych w laboratorium ZFT, potwierdzono obecność antybiotyków w mączkach drobiowych. Oznaczonymi związkami była doksycyklina i enrofloksacyna. Źródłem zanieczyszczeń były najprawdopodobniej pióra kurze. Ponadto, inne dane źródłowe potwierdzają wykrywanie antybiotyków w mączkach z piór, spośród których grupa tetracyklin, do której należy doksycyklina, była najczęściej stwierdzaną grupą związków. Biorąc pod uwagę jakość i bezpieczeństwo pasz przeznaczonych dla zwierząt hodowlanych, badania i kontrola piór wydają się być jak najbardziej uzasadnione.

- Berendsen B.J.A., Borr G., Gerritsen H.W., Jansen L.J.M.Zuidema T.: The disposition of oxytetracycline to feathers after poultry treatment. Food Additives and Contaminants, Part A, 2016, 30 (12), 2102-2107

- Feighner S.D., Dashkevicz M.P.: Subtherapeutic levels of antibiotics in poultry feed and their effects on weight gain, feed efficiency and bacterial cholytaurine hydrolase activity. Applied Environmental Microbiology, 1987, 53(2), 331-336

- Jansen L.J.M., Block Y.J.C., Berendsen B.J.A.: Feather segmentation analysis for monitoring off-label use of antibiotics in the poultry sector. Euroresidue VIII Conference, P13, 2016

- Staroń P., Banach M., Kowalski Z., Wzorek Z.: Unieszkodliwianie wybranych odpadów poubojowych na drodze hydrolizy. Czasopismo Techniczne. Chemia. 2010/R. 107, z.1-Ch/333-341

- Love D.C., Halden R.U., Davis M.F., Nachman K.E.: Feather meal: a previously unrecognized route for reentry into the food supply of multiple pharmaceuticals and personal cate products (PPCPs). Environmental Science and Technology, 2012, 46, 3795 - 3802