twitter

image1 image1 image1 image1

Ryzyko zanieczyszczenia żywności substancjami toksycznymi występującymi w paszach

The risk of contamination of food with toxic substances present in animal feed

s. 9 - 11

Andrzej Posyniak

Zakład Farmakologii i Toksykologii PIWet-PIB w Puławach

Pasze przeznaczone dla zwierząt, których produkty przeznaczone są do konsumpcji przez ludzi, są w łańcuchu pokarmowym krytycznym ogniwem mającym nie tylko bezpośredni wpływ na zdrowie i dobrostan zwierząt, ale także na bezpieczeństwo żywności i zdrowie publiczne.

Z praktyki jednoznacznie wynika, że jakość pasz ma istotny wpływ na stan zdrowotny zwierząt, zaś  zwrot ”zdrowe zwierzęta, zdrowi ludzie” wskazuje na bezpośrednią zależność pomiędzy statutem zdrowotnym zwierząt i ludzi, konsumentów żywności zwierzęcego pochodzenia.  

Z kolei jakość pasz bezpośrednio zależy od jakości materiałów paszowych pochodzenia roślinnego (ziarna zbóż, nasiona roślin strączkowych, otręby pszenne, śruty poekstrakcyjne,   susze z roślin motylkowych, siano, słoma, plewy, łuski, mączki z roślin zielonych), zwierzęcego (mączki rybne i inne pochodzenia zwierzęcego), mineralnego (sól, kreda), syntetycznego (aminokwasy, fosforany, mocznik) oraz wszystkich innych składników, które służą do przygotowania porcji żywieniowych odpowiednich dla danego gatunku zwierząt.

 Przygotowanie i skarmianie zwierząt paszami o właściwej kompozycji ma na celu zapewnienie optymalnej produkcji mięsa, mleka czy też jaj. Niestety, przy okazji, pasze mogą być źródłem zanieczyszczeń, które mogą negatywnie oddziaływać na zdrowie/produkcję zwierząt  i/lub bezpieczeństwo żywności zwierzęcego pochodzenia. Oczywiście, do takiego działania może dojść dopiero, gdy zanieczyszczenia będą występowały w odpowiednio wysokich stężeniach, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie/życie zwierząt lub osób spożywających mięso, mleko lub jaja pochodzące od tych zwierząt. Podobne zjawisko może wystąpić również, gdy niektóre dodatki znalazły się w paszach w stężeniach wyższych od zalecanych.

Piśmiennictwo

  1. Dorne J.L.CM., Fink-Gremmels J.: Human and animal heath risk assessments of chemicals in the food chain: Comparative aspects and future perspectives. Toxicol. Appl. Pharmacol. 2013, 270, 187-195.
  2. Kan C.A.: Transfer of toxic substances from feed to food. R. Bras. Zootec. 2009, 38, 423-431.
  3. McEvoy J.D.C.: Contamination of animal feedingstuffs as a cause of reidues in food: a review of refulatory aspects, incidence and control. Anal. Chim. Acta 2002, 473, 3-26.