twitter

image1 image1 image1 image1

Zmiany wskaźników biochemicznych krwi kur w warunkach toksykozy T-2

Oksana Brezwin

Streszczenie.  W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku paszowego Alfasorb na wskaźniki biochemiczne krwi kur niosek w warunkach doświadczalnej toksykozy T-2.  Alfasorb – jest to kompleks nierozpuszczalnych i rozpuszczalnych polisacharydów: celulozy, hemicelulozy oraz ligniny i pektyny. Aktywowane biopolimery włókna mogą zmieniać działanie poszczególnych form izomerycznych cytochromu P-450 w wątrobie, zarówno obniżać jak i podwyższać  ich aktywność. Zastosowanie Alfasorbu  w warunkach doświadczalnej toksykosy T-2 u kur przyczynia się do wzrostu AlAT(dehydrogenaza alaninowa), AspAT (dehydrogenaza asparaginowa)  i CEC (krążące kompleksy immunologiczne) oraz zmniejszenia aktywności fosfatazy zasadowej, aktywności lizozymu, aktywności fagocytów,  bakteriobójczej aktywności surowicy krwi (BASK), tłuszczów całkowitych, cholesterolu i białka całkowitego/ogólnego.  Wyniki doświadczenia  wskazują na wysokie właściwości sorpcyjne Alfasorbu oraz pozytywny wpływ sorbentu na organizm kur przy toksykozie T-2.