twitter

image1 image1 image1 image1

Próbki – pobieranie i przygotowanie

Sławomir Walczyński

Streszczenie.  Pobieranie próbek laboratoryjnych reguluje obecnie Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz. W artykule przybliżono tę tematykę. Zamieszczono ponadto użyteczne tablice, z których można korzystać podczas planowania i realizacji czynności próbobiorczych.