twitter

image1 image1 image1 image1

Oznaczanie beta-agonistów w paszach

Tomasz Śniegocki, Andrzej Posyniak, Jan Żmudzki

Streszczenie.  Opracowano metodę LC-MS/MS umożliwiającą wykrywanie i ilościowe oznaczanie beta-agonistów w paszach. Do oczyszczania próbek zastosowano ekstrakcję do fazy stałej z wykorzystaniem sorbentu z nadrukiem molekularnym (ang. Moleculary Imprinted Polimer- MIP). Metoda została zwalidowana zgodnie z Decyzją Komisji 2002/657/WE, a uzyskane wyniki wskazują na jej przydatność do prowadzenia rutynowej kontroli pozostałości tych związków w paszach.  W latach 2008-2010 przeanalizowano w kierunku pozostałości beta-agonistów ponad 40 próbek. Wykonane badania nie potwierdziły obecności tej grupy związków powyżej rekomendowanego przez Unijne Laboratorium Refencyjne w Berlinie minimalnego poziomu oznaczenia wynoszącego 50 g/kg, jednakże w kilku próbkach wykryto śladowe ilości raktopaminy i zilpaterolu co wskazuje, że istnieje dalsza potrzeba badania pasz w kierunku obecności substancji beta–agonistycznych.