twitter

image1 image1 image1 image1

Zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego mieszanek paszowych w zakresie Salmonella

Krzysztof Kwiatek, Elżbieta Kukier, Zbigniew Osiński

Streszczenie.  Troska o zdrowie konsumenta, powoduje konieczność ciągłego doskonalenia systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego. Doskonalenie systemu odnosi się do całego łańcucha żywnościowego, począwszy od produkcji pierwotnej, poprzez hodowlę zwierząt, a kończąc na surowcach i produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego. Jednym z najważniejszych czynników zatruć i zakażeń pokarmowych człowieka są pałeczki Salmonella, dlatego też są podejmowane liczne działania zmierzające do eliminacji tego patogenu we wszystkich ogniwach łańcucha żywieniowego, w tym także na etapie produkcji pierwotnej.