twitter

image1 image1 image1 image1

Dodatki paszowe spełniające wymagania określone w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego

Waldemar Korol, Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka

Streszczenie.  W pracy przedstawiono możliwości i ograniczenia stosowania dodatków paszowych w ekologicznej produkcji zwierzęcej na podstawie obowiązujących przepisów. Pierwsza wersja  wykazu takich dodatków została zamieszczona na stronie internetowej Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego www.izoo.krakow.pl  Wykaz będzie systematycznie uzupełniany.