twitter

image1 image1 image1 image1

Preparaty weterynaryjne i dodatki paszowe:  wytwarzanie, kontrola jakości i zastosowanie

Marina Struzik, Waldemar Korol

W dniach 28-30 września  2011 r. we Lwowie odbyła sięIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Preparaty weterynaryjne i dodatki paszowe:  wytwarzanie, kontrola jakości i zastosowanie”, zorganizowana przez Państwowy Naukowo-Badawczy Instytut Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych z inicjatywy Państwowej Służby Weterynaryjnej i Fitosanitarnej Ukrainy, przy udziale instytutów  badawczych biotechnologii, diagnostyki laboratoryjnej i weterynaryjno-sanitarnej, instytucji naukowych i oświatowych, Ministerstwa Polityki Rolnej Ukrainy i Żywności, Państwowej Akademii Nauk Rolniczych. W konferencji wzięło udziałponad 200 pracowników naukowych, specjalistów, producentów preparatów weterynaryjnych i dodatków paszowych z Ukrainy, Austrii, Litwy, Polski, Rosji, Niemiec, Czech, Korei Płd. itd.

Głównym celem IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej była wymiana doświadczeńw dziedzinie opracowania i stosowania nowych preparatów weterynaryjnych, dodatków paszowych i premiksów, metod kontroli jakości i bezpieczeństwa, efektywności wykorzystania leków i dodatków paszowych, doskonalenia systemu rejestracji, monitorowania oraz oznaczania pozostałości preparatów weterynaryjnych w surowcach i produktach. Wyznaczone zastały kierunki współpracy międzynarodowej.