twitter

image1 image1 image1 image1

Badania porównawcze z wykorzystaniem techniki NIR

Sławomir Walczyński, Robert Gąsior, Jan Markowski

Streszczenie.  Przedstawiono wyniki badań porównawczych skanowanych próbek materiału paszowego na trzech aparatach InfraXact zarządzanych przez sieć RINA i znajdujących się w laboratoriach Instytutu Zootechniki. Otrzymane dane poddano obróbce statystycznej i porównano z wynikami badań metodami standardowymi wykonanymi przez każde laboratorium. Obliczone wartości przesunięcia BIAS zawierały się w granicach od -0,618 dla popiołu surowego do 1,335 dla wilgotności. Największe różnice systematyczne wystąpiły w wynikach wilgotności. Wartości otrzymywane z aparatu InfraXact były większe od metod standardowych o 0,704 (lab. 1); 1,101 (lab. 2) i 1,355 (lab. 3). Najmniejsze różnice wystąpiły dla tłuszczu surowego i zawierały się w granicach od -0,267 do 0,285.