twitter

image1 image1 image1 image1

Prawne uwarunkowania zakazu stosowania GMO w uprawie i żywieniu zwierząt

Sławomir Sowa, Janusz Zimny, Anna Linkiewicz

Streszczenie.Większość mieszanek paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt w Polsce i w innych krajach UE zawiera produkty otrzymywane z genetycznie zmodyfikowanych roślin. Wśród konsumentów w UE jest dość powszechny brak akceptacji dla genetycznie zmodyfikowanej żywności. Polska wprowadziła zakaz stosowania w żywieniu zwierząt pasz otrzymywanych z genetycznie zmodyfikowanych roślin, zapisany w ustawie o paszach, którego wejście w życie jest odsuwane w czasie. Celowym było zatem przedstawienie prawnych uwarunkowań zakazu stosowania GMO w uprawie i żywieniu zwierząt.